श्री डी. वेंकटेशन
क्षेत्रीय प्रबंधक

भारतपर्यटन चेन्नई,

154, अन्ना सलाई, चेन्नई, 600002 तमिलनाडु, 

दूरभाष: 044-28461459, 28460285,

फैक्स: 044-28460193,

indiatourism.chn@nic.in